Thursday, February 26, 2009

PERANAN SAHABAT

Setiap orang pasti memiliki seseorang yang bernama sahabat. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup hidup sendirian tanpa mempunyai seorang sahabat.


Umumnya, persahabatan lahir berdasarkan keadaan, karakter dan latar belakang yang menimbulkan sesuatu ikatan dan kepercayaan. Disebabkan itulah seseorang itu menjalinkan persahabatan supaya dapat belajar berinteraksi secara sosial dengan maksud melahirkan rasa keserasian, saling mempercayai diantara satu sama lain ,saling menghormati dan mengasihi dalam menjalani kehidupan


Sememangnya persahabatan juga memberikan warna baru bagi kehidupan seseorang, kerana mereka dapat saling mengasihi, memberikan kekuatan,menghibur dan saling melengkapi ( memberi dan menerima ) bahkan, boleh dikatakan persahabatan sangat mengutungkan, sebab memberi pengaruh baik bagi mereka; baik dalam prestasi, nilai hidup dan perkebangan diri serta interaksi sosial yang ada dalam kehidupan bersama. Sungguh pun begitu persahabatan juga turut membawa berpengaruh buruk apabila tidak dijaga sepenuhnya kepercayaan dalam perhubungan yang ada. Apatah lagi, jika ia digunakan untuk kepentingan yang diluar kewarasan.


Memelihara keutuhan sebuah persahabatan bukanlah perkara yang mudah, kerana persahabatan erat berkaitan dengan soal hati. Apabila wujud perselisihan faham yang tidak segera diselesaikan dengan komunikasi yang baik, yang mungkin timbul adalah kepahitan. Apabila kepahitan tidak segera diatasi maka akan layulah persahabatan yang diladasi dengan kesetiaan pada awal perhubungan. Sebenarnya, kunci keutuhan persahabatan terletak pada kesetiaan dan kasih sayang.


Kesimpulannya, persahabatan adalah sebuah hubungan dua haka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tidak memandang persamaan jenis jantina tetapi didasari oleh perasaan watak dan karakter serta geologi dengan sepenuh kepercayaan didalamnya.

No comments: